Κανόνες Διαγωνισμού για Δύο Γεύματα των Δύο Ατόμων στα Official Instagram Pages του Σπιτικό Απλά
Σπιτικό Απλά · 04 Ιουνίου 2019
✻✻✻ Πως να συμμετέχεις στο διαγωνισμό: ✻✻✻
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό:
1) FOLLOW στο λογαριασμό μας στο Instagram:
         – Για το Σπιτικό Απλά Νέας Σμύρνης https://www.instagram.com/spitikoapla_neasmirni/
         – Για το Σπιτικό Απλά Γλυφάδας https://www.instagram.com/spitikoapla_glyfada/
2) Πες μας με σχόλιο  το αγαπημένο σου φαγητό του Σπιτικό Απλά

Στην Αθήνα, Αττικής σήμερα, 04 Ιουνίου 2019, η εταιρεία με το διακριτικό τίτλο Σπιτικό Απλά (εφ’ εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), νομίμως εκπροσωπούμενη και στο εξής καλούμενη «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νόμιμα διοργανώνει διαγωνισμό για τους επισκέπτες της επίσημης σελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης https://www.instagram.com/spitikoapla_neasmirni & https://www.instagram.com/spitikoapla_glyfada. Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων αυτού θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στις σελίδες του Instagram ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες του διαδικτύου που διαθέτουν λογαριασμό (account) στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Instagram και είναι μέλη αυτής.
2. To Σπιτικό Απλά δε φέρει καμία ευθύνη αν ο συμμετέχων στον διαγωνισμό δεν είναι και ο κάτοχος του λογαριασμού.
3. Περιγραφή Διαγωνισμού: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στον διαγωνισμό για δύο δωρεάν τραπέζια των δύο ατόμων. Κάθε συμμετέχων θα έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής. Θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες, οι οποίοι θα κληθούν στη θέση των νικητών μόνο σε περίπτωση που οι νικητές δεν παραλάβουν το δώρο τους, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 11 των παρόντων όρων συμμετοχής.
4. Αναλυτικά το δώρο για τον κάθε νικητή είναι: Ένα πλήρες γεύμα για δύο άτομα, το οποίο και θα περιλαμβάνει: Μία (1) Σαλάτα Επιλογής για 2 Άτομα, Δύο (2) Μερίδες Μαγειρευτό Φαγητό της επιλογής τους (ανλόγως διαθεσιμότητας στο εκάστοτε κατάστημα), και δύο γλυκά της επιλογής τους. Ο διαγωνισμός θα είναι ανοιχτός σε συμμετοχές από τη στιγμή της ανάρτησής του στο Instagram στις 04 Ιουνίου 2019, μέχρι τις 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 23:59.
5. Η ηλεκτρονική κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν οι νικητές, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
6. Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν σε σχόλιο στην ανάρτηση του διαγωνισμού και θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα στο Instagram που θα τους ενημερώνει για την ανάδειξη τους ως νικητές και για τα περαιτέρω βήματα επικοινωνίας για τις λεπτομέρειες για την παραλαβή των δώρων τους.
7. Η παραλαβή του εκάστοτε δώρου από τον εκάστοτε νικητή θα γίνεται μετά από συνεννόηση με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε τηελφωνικό αριθμό που θα κοινοποιηθεί στον νικητή.
8. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος τους και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση των νικητών να συμμετάσχουν σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά τους σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, νομιμοποιεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου.
9. Οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στο διαγωνισμό συννενούν στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολή (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου από τον νικητή.
10. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρία θα διατηρεί σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού όλες τις απεσταλμένες από τους συμμετέχοντες συμμετοχές.
11. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (όπως -‐ ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά -‐ λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα μηνύματα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη της συμμετοχής, β) δεν είναι διαθέσιμο το post διαγωνισμού στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, γ) οι διατηρούμενες συμμετοχές καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.
12. Σε περίπτωση που η ως άνω ενημέρωση από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν πραγματοποιηθεί, είτε λόγω ελλιπούς ή λανθασμένης συμμετοχής και επικοινωνίας των στοιχείων από τους συμμετέχοντες, είτε για οποιοδήποτε άλλο πραγματικό ή αντικειμενικό κώλυμα, όχι υπαιτιότητας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι συμμετέχοντες, οφείλουν να επιδιώξουν οι ίδιοι την παραλαβή των δώρων, επικοινωνώντας με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο της εταιρείας https://www.spitikoapla.gr είτε στα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της σε Facebook & Instagram .
13. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό τους παράδοσης και παραλαβής του δώρου μπορεί να αποκλειστεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκριθεί εντός 48 ωρών στην επικοινωνία που θα επιχειρήσει η Εταιρεία, (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν τους πληροί στο σύνολό τους, (γ) λόγω κωλύματός του βάσει των όρων των παρόντων Αναλυτικών Όρων (δ) σε περίπτωση που είναι ανήλικος ή τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση και δεν έχει την συγκατάθεση του γονέα, κηδεμόνα ή συμπαραστάτη του.
14. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και της απονομής των Δώρων, κατά τα αναφερόμενα στους επόμενους όρους, κάθε υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑ παύει να υφίσταται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
15. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα των νικητών σε οποιοδήποτε έντυπο/μέσο μαζικής ενημέρωσης καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος.
16. Η ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων.
17. Σε περίπτωση διακοπής του Διαγωνισμού, η υποχρέωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περιορίζεται στην ανακοίνωση της διακοπής του Διαγωνισμού με δημοσίευση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης / κανάλι επικοινωνίας της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Με την εν λόγω δημοσιοποίηση της σχετικής ανακοίνωσης ο Διαγωνισμός θα διακόπτεται αυτοδικαίως και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα νομιμοποιείται να ζητήσει την συνέχισή του ή οποιουδήποτε είδους αποζημίωση.
18. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού ακόμα και χωρίς προειδοποίηση.